Hastanın Durumuna Özel İlaç Tedarik Programı

Hastanın Durumuna Özel İlaç Tedarik Programı nedir?

Hastanın Durumuna Özel İlaç Tedariki (NPS), sağlık uzmanlarının ve ilaç kurumlarının reçeteye dayalı olarak ilaç tedarik etmesine olanak tanıyan bir ilaç tedarik sistemidir.

Hastanın Durumuna Özel İlaç Tedarik Programı kapsamında hangi ürünler tedarik edilebilir?

  • İlaçlar onaylanmış ancak hedef ülkede henüz lisansını almamıştır.
  • İlaçlar, hastanın yaşadığı ülkede kullanım onayı almış ancak ruhsatlı ve/veya lisanslı değildir.
  • Reçete edilen ilaçlar, hastanın yaşadığı ülkede kullanım onayı almamış ancak en az bir ülkede onay almış ve ilaç söz konusu ülkede mevcuttur.
  • Reçete edilen ilaç, hastanın yaşadığı ülkede kullanım onayı almış ancak ilaç bulmakta zorluk yaşanmıştır.

Sağlık çalışanları, ilaç ithalat izinleri ve reçeteleri ekte bulunan ve hastalar adına olan söz konusu reçeteli ilaçları Sanera İlaç Firmasından temin edebilir.

Hastanın Durumuna Özel İlaç Tedarik Programı, bazen erken erişim programı, ilacın ruhsat almadan önce insani nedenlerle hastaya verilme programı, özel erişim ve genişletilmiş erişim programı olarak adlandırılır. Hastaya yönelik bu programlar, hastaların ve doktorların acil durumlarda ve klinik ihtiyaçlar doğrultusunda reçeteli ilaçları tedarik etmelerine olanak tanımaktadır.